กรุณา Login โดยใช้ ID ที่ใช้เข้าสู่เกม
ID
Password

ใช้บัตร True Money เท่านั้น
<------------------------------------->
RATE BlackMu Server
<------------------------------------->
50 True Money = 500 WCoin
90 True Money = 900 WCoin
150 True Money = 1,500 WCoin
300 True Money = 3,000 WCoin
500 True Money = 5,000 WCoin
1,000 True Money = 10,000 WCoin
<------------------------------------->