กรุณา Login โดยใช้ ID ที่ใช้เข้าสู่เกม
ID
Password

ใช้บัตร Razer Gold PIN เท่านั้น
<------------------------------------->
RATE BlackMu Server
<------------------------------------->
50 Razer Gold PIN = 525 WCoin
100 Razer Gold PIN = 1050 WCoin
300 Razer Gold PIN = 3,150 WCoin
500 Razer Gold PIN = 5,250 WCoin
1,000 Razer Gold PIN = 10,500 WCoin
3,500 Razer Gold PIN = 36,750 WCoin
5,000 Razer Gold PIN = 52,500 WCoin
<------------------------------------->